วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

สูตรของวงกลม

วงกลม
1. จุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = r
 
      
x 2 + y 2 = r 2
2. จุดศูนย์กลาง (h , k) , รัศมี = r
(x - h) 2 + (y - k) 2 = r 2
3. รูปทั่วไป   x 2 + y 2 + Ax + By + C = 0
 
 
4. ความยาว เส้นสัมผัส

     1)   เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x 1 , y 1 ) ภายนอกวงกลมไปยังจุดสัมผัส และมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , รัศมี = r
 
 
     2)   เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x 1 , y 1 ) ภายนอกวงกลมไปสัมผัสวงกลมที่มีสมการ x 2 + y 2 + Ax + By + C = 0  
 
5. สมการ เส้นสัมผัส

วงกลมมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , P (x 1 , y 1 )  เป็นจุดสัมผัส
 
 (x 1 - h) (x - h) + (y 1 - k) (y - k)  =  r 2
  
  
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น