วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์(ปัญหาเชาว์) [บทความที่6]

คำถาม
สมมติว่ามีถังตวงน้ำโบราณอยู่ 2 ขนาดคือ 7 ลิตร และ 5 ลิตร (ไม่มีสเกลบอกระดับ แต่รู้ว่าถ้าตวงเต็มถังจะได้ 7 ลิตร และ 5 ลิตร) ถ้าเราต้องการตวงน้ำขนาด 6 ลิตร
โดยมีให้ใช้แค่ถังตวงน้ำ 2 ถัง ขนาด 7 ลิตร และ 5 ลิตร โดยไม่มีถังสำหรับพักน้ำ จะทำอย่างไร
เฉลย >>
โจทย์ข้อนี้ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับ สมมติให้ถังขนาด 7 ลิตร ชื่อว่าถัง A และ ถังขนาด 5 ลิตรชื่อว่าถัง B
ขั้นแรกเราต้องตวงน้ำ 7 ลิตรในถัง A ให้เต็มเสียก่อน (A มี 7 ลิตร , ฺB มี 0 ลิตร)
ขั้นที่สองต้องเทน้ำจากถัง A ไปใส่ให้เต็มถัง B ทำให้ถัง A เหลือน้ำเพียงแค่ 2 ลิตรเท่านั้น (A มี 2 ลิตร . B มี 5 ลิตร)
ขั้นที่สามเทน้ำจากถัง B ทิ้งให้หมด (A มี 2 ลิตร , ฺB มี 0 ลิตร)
ขั้นที่สี่เทน้ำจากถัง A ทั้งหมดไปยังถัง B (A มี 0 ลิตร , B มี 2 ลิตร)
ขั้นที่่ห้าเติมน้ำให้เต็มถัง A ขนาด 7 ลิตร (A มี 7 ลิตร , B มี 2 ลิตร)
ขั้นที่หกเทน้ำจากถัง A ไปลงถัง B ให้เต็มถัง ทำให้ถัง A เหลือน้ำเพียง 4 ลิตรเท่านั้น (A มี 4 ลิตร , B มี 5 ลิตร)
ขั้นที่เจ็ดเทน้ำจากถัง B ทิ้งให้ หมด (A มี 4 ลิตร , ฺB มี 0 ลิตร)
ขั้นที่แปดเทน้ำจากถัง A ไปยังถัง B ทั้งหมด (A มี 0 ลิตร , B มี 4 ลิตร)
ขั้นที่เก้าเติมน้ำให้เต็มถัง A (A มี 7 ลิตร , B มี 4 ลิตร)
ขั้นสุดท้ายเทน้ำจากถัง A ไปลงถัง B ให้เต็มถัง จะได้ว่า สุดท้ายแล้ว ถัง A จะเหลือน้ำ 6 ลิตรพอดี (A มี 6 ลิตร , B มี 5 ลิตร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น