วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์(ปัญหาเชาว์) [บทความที่5]

คำถาม
จงใช้เครื่องหมาย + - × ÷ เพื่อทำให้ เลข 7 , 7 , 3 , 3 มีค่าเท่ากับ 24
เฉลย >> ค่อนข้างซับซ้อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยเจอปัญหาสไตล์นี้
((3 ÷ 7) + 3) × 7 = 24 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น