วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์(ปัญหาเชาว์) [บทความที่4]

กำหนดให้มีบุคคลอยู่ 3 จำพวก คือ ตำรวจจะพูดแต่ความจริง , โจรจะพูดโกหก , ประชาชน
จะพูดจริงบ้างโกหกบ้างแล้วแต่สถานการณ์
A : ผมไม่ใชู่้ตำรวจ
ฺB : ผมไม่ใช่โจร
C : ผมไม่ใช่ประชาชน
ถามว่า A,B,C ใครเป็นตำรวจ , โจรและประชาชน
เฉลย >> A ต้องเป็นประชาชนเท่านั้นครับ เพราะ ถ้า A เป็นตำรวจ A จะพูดโกหกซึ่งขัดกับตรรกะ
แต่ถ้า A เป็นโจร A ก็จะพูดความจริงซึ่งขัดกับตรรกะเช่นกัน
ดังนั้น A จึงเป็นได้อย่างเดียวคือ ประชาชนเท่านั้นครับ

C ต้องเป็นตำรวจเท่านั้นครับ เพราะถ้า C เป็นโจร C จะพูดความจริงซึ่งขัดกับตรรกะ
ดังนั้น C จึงเป็นตำรวจครับ
สุดท้ายก็จะได้ว่า B เป็นโจรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น