วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์(ปัญหาเชาว์) [บทความที่3]

คำถาม
จงเติมเครื่องหมาย  +  -  ×  ÷  แทรกลงไปยังตัวเลขต่อไปนี้เพื่อให้มีค่าเท่ากับ 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
เฉลย >> 123-45-67+89

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น