วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


[425316049_d625fd87c6.jpg]การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป
 
ความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย
1. การเจริญเติบโต
2. รูปร่างและทรวดทรง
3. สุขภาพทั่วไป
4. สมรรถภาพทางกาย
5. การป้องกันโรค
6. การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ

ที่มา http://www.swu.ac.th/

                      * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น